Zásady při používání buggy

Newsletter
Zavřít

Chcete pravidelné informace o dění v resortu?

Pohyb po hřišti pomocí elektrické buggy

Buggy

Při půjčování buggy na hřišti Golf Resortu Black Bridge dodržujeme následující zásady:

  1. Minimální věk řidiče 15 let.
  2. Počet osob ve vozíku – maximálně 2 hráči.
  3. Pohyb s buggy na hřišti je povolen pouze po asfaltových cestách nebo po fervejích. Na jamkách s parem 3 pouze po asfaltových cestách.
  4. Hráči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu vozíků.
  5. Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.
  6. Hráč/řidič buggy odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací. Hráč oznamuje závadu na buggy v recepci.
  7. Hráč/řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy.
  8. Hráč/řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček na hlavní recepci.