PGA hráči

Pronájem tréninkových míst a green fee pro členy PGA

Newsletter
Zavřít

Chcete pravidelné informace o dění v resortu?

Pronájem tréninkových míst na Driving Range

 • Cena zahrnuje pronájem jednoho tréninkového místa pro daný časový úsek na driving range, případně využití chippingu a puttingu pro výkon činnosti trenéra.
 • Cena nezahrnuje drivingové míče a fee na hřiště.
 • Při pronájmu jednoho místa pro trénink provozovatel na driving range negarantuje více jak jedno tréninkové místo.
 • Provozovatel souhlasí s prováděním výuky golfu klientů trenérem.
 • Trenér prohlašuje, že podniká na základě platného živnostenského oprávnění a že bere na vědomí Provozní řád zařízení provozovatele.
 • Provozovatel neručí za způsob, styl a výsledek činnosti trenéra.
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Pokud trenér trénuje najednou více jak dva klienty (kurz), musí k ceně pronájmu navíc uhradit příplatek podle počtu osob v kurzu.
 • Příplatek za pronájem tréninkového místa pro trénink skupin činí 40 Kč za hodinu a za účastníka kurzu. Např. za hodinový kurz s 5 účastníky trenér celkově uhradí 220 + 5 × 40 = 420 Kč. Trenér zaplatí tento příplatek zároveň s úhradou ceny za pronájem.
 • Chce-li trenér uspořádat skupinové akademie, promo dny apod., je povinen se předem dohodnout s provozovatelem na nájemních podmínkách.
 • V případě porušení povinnosti trenéra zaplatit řádně, včas a ve správné výši cenu za pronájem má pronajímatel právo zakázat činnost trenéra v zařízení.
Ceník pronájmu
½ hodiny 110 Kč
1 hodina 220 Kč
1 ½ hodiny 300 Kč
2 hodiny 350 Kč
4 hodiny 600 Kč
Celodenní 900 Kč
Týdenní 4 000 Kč
Měsíční 13 200 Kč
Roční 79 200 Kč
Příplatek
za trénink skupin
40 Kč / h.
na osobu

Green fee pro hráče PGA

Profesionálům (členům PGA), kteří si přijdou zahrát na hřiště nebo realizují coaching s klienty na hřišti a kteří s sebou přivedou další platící hráče, poskytujeme výraznou slevu na green fee.

Jde-li hrát profesionál sám (bez platícího klienta), musí zaplatit green fee podle aktuálního ceníku.

PGA Green Fee 9 jamek 18 jamek
Vstup s jedním platícím klientem 200 Kč 400 Kč
Vstup s více platícími klienty 100 Kč 200 Kč