Místní pravidla

Dodržujte prosím etiketu, tempo hry a vzájemně se respektujte!

Newsletter
Zavřít

Chcete pravidelné informace o dění v resortu?

1. Hranice hřiště

 • Jamka č. 1 bílé kolíky vpravo kolem driving range,
 • jamka č. 2 bílé kolíky za greenem,
 • jamka č. 3 vlevo cyklostezka, vpravo bílé kolíky kolem driving range a za greenem,
 • jamka č. 4 bílé kolíky vpravo a za greenem,
 • jamky č. 5 a 6 vpravo bílé kolíky kolem cyklostezky,
 • jamka č. 9 za greenem dlážděná komunikace, bílé kolíky vpravo kolem chippingu (mini akademie),
 • jamky č. 12 dřevěná ohrada vlevo,
 • jamky č. 13 dřevěná ohrada za podélnou vodní překážkou vlevo,
 • jamka č. 14 stezka pro pěší vlevo a za greenem,
 • jamka č. 18 bílé kolíky vlevo u greenu, před terasou restaurace a dlážděná komunikace za greenem.

2. Závady

Všechny součásti zavlažovacího systému, odvodňovacího systému, koše, kryty šachet, reklamní stojany pevně spojené se zemí, golfové grafiky, lavičky, myčky golf. míčů, pevné kamenné zdi (u ostrovní jamky č. 15 – zeď kolem ostrova), volně umístěné kameny, stromy s podpěrou včetně mulčovací kůry a sloupy elektrického vedení jsou nepohyblivé závady.

Kameny v bunkerech jsou pohyblivé závady.

3. Oblasti hřiště vyžadující ochranu

 • Jamky č. 4, 6, 7, 9 a 18 – chráněné biozóny (kolíky s fialovým pruhem) jsou vodními překážkami, do kterých je zakázáno vstupovat i hrát z nich (podle našeho provozního řádu). Postupujte dle Pravidla 26 (Vodní překážky).
 • Některé jamky – ochrana nové výsadby (mladé keře a stromky) – oblasti označené kolíky s modrým a černým pruhem nebo strom označený modrou stuhou včetně mulčovací kůry. Pokud hráč najde míč uvnitř takto označené nové výsadby nebo mu nová výsadba překáží v postoji či švihu, může postupovat v souladu s Pravidlem 25-1 (Půda v abnormálním stavu).

4. Vodní překážky

Kolíky se žlutým pruhem. Jamky č. 8, 10, 11, 13, 14, 15 (včetně vnitřního okraje ostrova podél kamenné zdi) a 16.

5. Podélné vodní překážky

Kolíky s červeným pruhem. Jamky č. 1, 8, 10, 14, 15 a 17.

6. Dropovací zóny

 • Jamka č. 6 za biozónou,
 • jamka č. 7 za biozónou,
 • jamka č. 11 u červených odpališť,
 • jamka č. 15 na konci fairwaye před vodní překážkou,
 • jamka č. 16 u greenu za vodní překážkou.

Použití dropovacích zón je dobrovolné, lze postupovat dle Pravidla 26 (Vodní překážky).

7. Sandy Wasters

Plochy se žlutým pískem (tzv. Sandy wasters) na jamkách č. 14, 15 a 16 nejsou překážky!

8. Půda v opravě

Půda v opravě je značena modrými kolíky, bílým nástřikem oblasti úlevy nebo nápisem GUR (Ground Under Repair).

9. Mobilní telefony

Použití mobilního telefonu (mimo krizových situací) je při hře zakázáno.

10. Distanční kolíky

Distanční kolíky určují vzdálenost v metrech na přední okraj greenu (bílý 200 m, žlutý 150 m, červený 100 m). Kolíky jsou pohyblivé závady (viz Pravidlo 24-1).

11. Hra drivingovými míči

Na hřišti je zakázána hra tréninkovými (drivingovými) míči. Tyto míče se považují za zcizené. Hráč, který poruší toto pravidlo, bude ze hřiště bez náhrady vykázán!

12. Elektrické vedení

Pokud míč zasáhne dráty nebo sloup elektrického vedení, rána musí být zrušena a okamžitě beztrestně opakována (viz Pravidlo 20-5). Není-li původní míč okamžitě dosažitelný, může být nahrazen.

Pokud sloup elektrického vedení překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, může hráč postupovat podle Pravidla 24-2 (Nepohyblivá závada). V případě, že sloup překáží ve směru hry, ale nebrání hráči v postoji nebo ve švihu, musí golfista hrát míč tak, jak leží.

13. Nebezpečí bouřky

K přerušení hry při nebezpečí bouřky (blesku) dochází po signálu sirény. Pokud se hráč obává nebezpečí blesku a neslyšel signál pro přerušení hry, bezodkladně hru přeruší.

14. Péče o hřiště

Opravujte, prosím, stopy po dopadu míče na greenech a vracejte vyseknuté drny na nízko střižených plochách.

15. Trest za porušení místních pravidel

Hra na rány – dvě trestné rány, hra na jamky – ztráta jamky (kromě bodu 11).