Místní pravidla

Dodržujte prosím etiketu, tempo hry a vzájemně se respektujte!

Newsletter
Zavřít

Chcete pravidelné informace o dění v resortu?

1. Hranice hřiště

 • Jamka č. 1 bílé kolíky vpravo kolem driving range a za greenem,
 • jamka č. 2 bílé kolíky vlevo a za greenem,
 • jamka č. 3 bílé kolíky vpravo a za greenem,
 • jamka č. 4 bílé kolíky vpravo a za greenem,
 • jamky č. 5 a 6 bílé kolíky vpravo kolem cyklostezky,
 • jamky č. 7 bílé kolíky vpravo (končí u trestné oblasti),
 • jamka č. 9 bílé kolíky vpravo kolem golfové akademie a za greenem před dlážděnou komunikací,
 • jamka č. 11 bílé kolíky vlevo kolem apartmánů, za greenem oplocení hospodářského zázemí,
 • jamky č. 12 vlevo ohradník proti zvěři,
 • jamka č. 14 stezka pro pěší vlevo a za greenem,
 • jamka č. 16 bílé kolíky vlevo (končí u trestné oblasti),
 • jamka č. 18 bílé kolíky vlevo u greenu, před terasou restaurace a za greenem až ke komunikaci.

2. Trestné oblasti

Kolíky se žlutým pruhem vyznačují trestné oblasti na:

 • jamkách č. 7, 8, 16 (potok),
 • jamkách č. 10, 11, 14, 15, 16 (vodní plocha),
 • jamce č. 13 (suchý přepad rybníka).

Kolíky se červeným pruhem vyznačují trestné oblasti na:

 • jamce č. 1 (vlevo kolem lesa – aut v nekonečnu),
 • jamce č. 3 (vlevo kolem cyklostezky – aut v nekonečnu),
 • jamce č. 4 (vlevo křovinatý porost za trestnou oblastí se zákazem vstupu),
 • jamky č. 5 a 6 (křovinatý porost vlevo),
 • jamce č. 7 (křovinatý porost vpravo),
 • jamce č. 8 (vlevo rokle pod odpališti kolem křovinaté výsadby a vpravo za greenem),
 • jamce č. 10 (kolem vodní plochy),
 • jamce č. 13 (vlevo křoví – aut v nekonečnu),
 • jamce č. 15 (křovinatý porost vpravo),
 • jamce č. 17 (vlevo kolem rokle s výsadbou a za greenem křovinatý porost),
 • jamce č. 18 (křovinatý porost vlevo za bunkery).

Trestné oblasti se zákazem vstupu (žluté kolíky s černým pruhem) na jamkách č. 4, 6, 9 a 18 – jsou trestnými oblastmi, do kterých je zakázáno vstupovat i hrát z nich (podle provozního řádu). Postupujte dle Pravidla 17 (Trestné oblasti). Za porušení v soutěži – všeobecný trest.

3. Závady

Všechny součásti zavlažovacího systému, odvodňovacího systému, koše, kryty šachet, reklamní stojany pevně spojené se zemí, golfové grafiky, lavičky, myčky golf. míčů, pevné kamenné zdi (u ostrovní jamky č. 15 – zeď kolem ostrova), volně umístěné kameny, stromy s podpěrou včetně mulčovací kůry a sloupy elektrického vedení jsou nepohyblivé závady.

4. Dropovací zóny

 • Jamka č. 6 za trestnou oblastí se zákazem vstupu,
 • jamka č. 8 vpravo dole (pro trestnou oblast za greenem),
 • jamka č. 15 na konci fairwaye,
 • jamka č. 16 u greenu za trestnou oblastí.

Použití dropovacích zón je dobrovolné, lze postupovat dle Pravidla 17 (Trestné oblasti).

5. Sandy Wasters

Plochy se žlutým pískem (tzv. Sandy wasters) na jamkách č. 14, 15 a 16 nejsou překážky!

6. Půda v opravě

Půda v opravě je značena modrými kolíky, bílým nástřikem oblasti úlevy nebo nápisem GUR (Ground Under Repair).

7. Mobilní telefony

Použití mobilního telefonu (mimo krizových situací) je při hře zakázáno.

8. Distanční značky

Distanční značky určují vzdálenost v metrech na přední okraj greenu (terče na fairwayích 200, 150, 100 a 50 metrů a vzdálenosti na postřikovačích).

9. Hra drivingovými míči

Na hřišti je zakázána hra tréninkovými (drivingovými) míči. Tyto míče se považují za zcizené. Hráč, který poruší toto pravidlo, bude ze hřiště bez náhrady vykázán!

10. Elektrické vedení

Pokud míč zasáhne dráty nebo sloup elektrického vedení, rána musí být zrušena a okamžitě beztrestně opakována. Není-li původní míč okamžitě dosažitelný, může být nahrazen.

Pokud sloup elektrického vedení překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, může hráč postupovat podle Pravidla 16-1 (Nepohyblivá závada). V případě, že sloup překáží ve směru hry, ale nebrání hráči v postoji nebo ve švihu, musí golfista hrát míč tak, jak leží.

11. Nebezpečí bouřky

K přerušení hry při nebezpečí bouřky (blesku) dochází po signálu sirény. Hráč musí hru okamžitě přerušit a neprodleně přistoupit k evakuaci do klubovny resortu nebo na driving range. Pokud se hráč obává sám nebezpečí blesku a neslyšel signál pro přerušení hry, bezodkladně hru přeruší. Obnovení hry – 2 × krátký signál sirény.

12. Péče o hřiště

Opravujte, prosím, stopy po dopadu míče na greenech a vracejte vyseknuté drny na nízko střižených plochách.

13. Trest za porušení místních pravidel

Hra na rány – dvě trestné rány, hra na jamky – ztráta jamky (kromě bodu 4 a 11).