Tréninková místa, trenéři a hráči PGA

Pronájem tréninkových míst na Driving Range

 • Cena zahrnuje pronájem jednoho tréninkového místa pro daný časový úsek na driving range, případně využití chippingu a puttingu pro výkon činnosti trenéra.
 • Cena nezahrnuje drivingové míče a fee na hřiště.
 • Při pronájmu jednoho místa pro trénink provozovatel na driving range negarantuje více jak jedno tréninkové místo.
 • Provozovatel souhlasí s prováděním výuky golfu klientů trenérem.
 • Trenér prohlašuje, že podniká na základě platného živnostenského oprávnění a že bere na vědomí Provozní řád zařízení provozovatele.
 • Provozovatel neručí za způsob, styl a výsledek činnosti trenéra.
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Pokud trenér trénuje najednou více jak dva klienty (kurz), musí k ceně pronájmu navíc uhradit příplatek podle počtu osob v kurzu.
 • Příplatek za pronájem tréninkového místa pro trénink skupin činí 25 Kč za hodinu a za účastníka kurzu. Např. za hodinový kurz s 5 účastníky trenér celkově uhradí 185 + 5 × 25 = 310 Kč. Trenér zaplatí tento příplatek zároveň s úhradou ceny za pronájem.
 • Chce-li trenér uspořádat skupinové akademie, promo dny apod., je povinen se předem dohodnout s provozovatelem na nájemních podmínkách.
 • V případě porušení povinnosti trenéra zaplatit řádně, včas a ve správné výši cenu za pronájem má pronajímatel právo zakázat činnost trenéra v zařízení.

Ceník pronájmu

½ hodiny 100 Kč
1 hodina 200 Kč
1 ½ hodiny 260 Kč
2 hodiny 320 Kč
4 hodiny 520 Kč
Celodenní 830 Kč
Týdenní 4 000 Kč
Měsíční 13 200 Kč
Roční 66 000 Kč
Příplatek
za trénink skupin
30 Kč / h.
na osobu

PGA PRO Green Fee

9 jamek 18 jamek
Vstup s jedním platícím klientem 150 Kč 300 Kč
Vstup s více platícími klienty 75 Kč 150 Kč

Poplatky pro hráče PGA

 • Jde-li hrát profesionál (člen PGA) bez platícího klienta, musí zaplatit green fee podle aktuálního ceníku.

Hřiště

9 zimních jamek dle počasí
aktuální info na recepci

Golfové simulátory

denně 8.00 - 22.00

Hlavní recepce

denně 7.00 - 22.00

Restaurace

denně 7.30 - 19.30

Driving range

po–pá 14.00 - 18.00
so–ne 9.00 - 17.00

Video prohlídka

Seznamte se s resortem Black Bridge

Sledujte Black Bridge
na Instagramu

Novinky z resortu
na Facebooku